• ATLAS IZLETI
  • - Ponosni na 40 godina iskustva...

Avanturistička đirada dalmatinskim starinama

400€

Želite upoznati starine, istodobno priželjkujete jedinstven, rekreativan i avanturistički način na koji biste sve to izveli? Ovo je prava stvar za vas! Kako bi zaštitili ljetinu i seljake, Trogirski su vlastelini zajedno sa crkvenim velikodostojnicima  na obali mora ili na hridima izgrađivali kaštele.  Sve su to radili uz odobrenje venecijanskih vlasti. Tako utvrđeni dvorci – kašteli zaista su sa svojim kulama, puškarnicama i pokretnim mostovima prema kopnu djelovali kao utvrde. Sa strane okrenute moru izgrađivani su u stilu renesansnih ljetnikovaca, sa širokim prozorima i balkonima.

Doček gostiju, upoznavnje i predstavljanje programa ture. Pregled grada Trogira u pratnji profesionalnog vodiča, organiziran ručak u restoranu u staroj gradskoj jezgri. Posjeta Mujinoj špilji gdje su pronađeni nalazi stari oko 45000 godina, kameno oruđe, obrađene životinjske kosti i ognjišta. Velera u starim renesansnim mlinicama prirodnog rezervata Pantan. Prijevoz do Kaštel Štafilića, preuzimanje bicikala i vožnje kroz Kaštela i upoznavanje s prošlosti kroz obilazak starih kaštela, crkvica, muzeja i trgova. Predavanje o legendi mladog para Miljenka i Dobrile, kaštelanskih Romea i Julije čija je ljubav iako okrunjena brakom završila tragično. Posjeta povijesnoj Saloni te obilazak rimskih ostataka uz pratnju stručnog vodiča. Vožnja do Splita te posjeta Dioklecijanovoj palači, Jupiterovom hramu te katedrali Sv. Dujma. Obilazak Meštrovićeva muzeja, vožnja do Podstrane i obilazak mača u kamenu, uz zanimljivu legendu o kralju Arturu za kojega se vjeruje da je živio i umro u Podstrani.Razgled unutrašnjosti otoka Čiova biciklama, posjet jednom od najstarijih svetišta na otoku, samostanu Gospe od Prizidnice, povratak u hotel i oproštajna večera.


Plan izleta
- Mi smo organizirali putovanje za Vas, Vi samo odredite vrijeme polaska !